Hoppa till innehåll

Uppgiftsskydd

INFORMATIONSSKYLDIGHETER ENLIGT DSGVO OCH TKG

Integritetspolicy

Skyddet av dina personuppgifter är särskilt viktigt för oss. Vi behandlar därför dina uppgifter uteslutande på grundval av de rättsliga bestämmelserna (DSGVO, TKG 2003). I denna dataskyddsinformation informerar vi dig om de viktigaste aspekterna av databehandling inom ramen för vår webbplats.

Kontakta oss

Om du kontaktar oss via formuläret på webbplatsen eller via e-post kommer de uppgifter du lämnar att lagras av oss i sex månader i syfte att behandla förfrågan och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Kakor

Vår webbplats använder så kallade cookies. Det är små textfiler som lagras på din slutenhet med hjälp av webbläsaren. De orsakar inte någon skada. Vi använder cookies för att göra vår webbplats användarvänlig. Vissa cookies lagras på din slutenhet tills du tar bort dem. De gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök. Om du inte vill detta kan du ställa in din webbläsare så att den informerar dig om inställningen av cookies och att du endast tillåter detta i enskilda fall. Om du avaktiverar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

Webbanalys

Vår webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. För detta ändamål används cookies som möjliggör en analys av hur dina användare använder webbplatsen. Den information som genereras av detta överförs till leverantörens server och lagras där. Du kan förhindra detta genom att ställa in din webbläsare så att inga cookies lagras. Vi har ingått ett motsvarande avtal med leverantören för beställd databehandling. Databehandlingen utförs på grundval av de rättsliga bestämmelserna i § 96 para 3 TKG samt artikel 6 para 1 lit a (samtycke) och/eller f (berättigat intresse) i DSGVO. Vårt intresse i enlighet med DSGVO (berättigat intresse) är att förbättra vårt erbjudande och vår webbplats. Användardata lagras under en period på 14 månader och raderas sedan automatiskt.

Dina rättigheter

Du har i allmänhet rätt till information, rättelse, radering, begränsning, dataportabilitet, återkallelse och invändning. Om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen eller att dina dataskyddsrättigheter har kränkts på något annat sätt, kan du klaga till tillsynsmyndigheten. I Österrike är detta dataskyddsmyndigheten.

Du kan nå oss på följande kontaktuppgifter:


WMT THERMOSYSTEME GMBH
LINZERSTRASSE 53
4531 KEMATEN AN DER KREMS

sv_SESvenska