Přeskočit na obsah

Ochrana údajů

INFORMAČNÍ POVINNOSTI PODLE DSGVO A TKG

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (DSGVO, TKG 2003). V těchto informacích o ochraně osobních údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů v rámci našich webových stránek.

Kontaktujte nás

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, budou vámi poskytnuté údaje uloženy po dobu šesti měsíců za účelem zpracování dotazu a v případě dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho souhlasu.

Soubory cookie

Naše webové stránky používají tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají do vašeho koncového zařízení pomocí prohlížeče. Nezpůsobují žádné škody. Cookies používáme proto, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivé. Některé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě. Pokud si to nepřejete, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval o nastavení souborů cookie a vy jste to povolili pouze v jednotlivých případech. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

Webová analýza

Naše webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. K tomuto účelu se používají soubory cookie, které umožňují analýzu používání webových stránek vašimi uživateli. Takto získané informace se přenášejí na server poskytovatele a tam se ukládají. Tomu můžete zabránit nastavením prohlížeče tak, aby se žádné soubory cookie neukládaly. S poskytovatelem jsme uzavřeli příslušnou smlouvu o pověřeném zpracování údajů. Zpracování údajů se provádí na základě právních ustanovení § 96 odst. 3 TKG, jakož i čl. 6 odst. 1 písm. a (souhlas) a/nebo f (oprávněný zájem) DSGVO. Naším zájmem ve smyslu DSGVO (oprávněný zájem) je zlepšení naší nabídky a našich webových stránek. Uživatelské údaje jsou uchovávány po dobu 14 měsíců a poté jsou automaticky vymazány.

Vaše práva

Obecně máte právo na informace, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost údajů, odvolání a námitku. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů nebo že vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena jiným způsobem, můžete si stěžovat u dozorového úřadu. V Rakousku je tímto orgánem úřad pro ochranu osobních údajů.

Můžete nás kontaktovat na následujících kontaktních údajích:


WMT THERMOSYSTEME GMBH
LINZERSTRASSE 53
4531 KEMATEN AN DER KREMS

cs_CZČeština