Hoppa till innehåll

IG Infraröd

Uppdrag

Genom att skapa nätverk mellan de europeiska tillverkarna av infraröd värme kan vi förse intressenter med objektiv och välgrundad information och på så sätt etablera och befästa infraröd värme på marknaden.

Dessutom arbetar vi med en gemensam ståndpunkt för att uppfattas som en intressegrupp inom politiken och för att kunna påverka ramvillkoren.

Vision

Uppvärmning med infraröd värme är standard i byggnader. Elektricitet används företrädesvis från förnybara energikällor.

I samband med energiomställningen är både energiproduktion och distribution samt värmeavledning i byggnaden en integrerad del av holistiska byggnadskoncept.

Genom intensivt press- och PR-arbete är IG Infrarot branschens informationsnav.

Uppgifter och mål

Vi vill

  • - Utbilda och ge råd om infraröd uppvärmning
  • - Utveckla riktlinjer för tillämpning och utformning
  • - Fastställa och övervaka kvalitetsstandarder för medlemmar
  • - Följa standardiseringsprocesser
  • - Stödja forskning och samarbeta med experter
  • - Samarbeta med relaterade industrier, t.ex. solenergi
  • - Utveckla holistiska byggnadskoncept
  • - Vara en plattform för slutkunder, arkitekter och planerare
  • - Vara kontaktperson för media, kontor och politik

Klicka här för IG Infrarot...

sv_SESvenska