Preskočiť na obsah

Ochrana údajov

INFORMAČNÉ POVINNOSTI PODĽA DSGVO A TKG

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Vaše údaje preto spracúvame výlučne na základe zákonných ustanovení (DSGVO, TKG 2003). V týchto informáciách o ochrane údajov vás informujeme o najdôležitejších aspektoch spracovania údajov v rámci našej webovej stránky.

Kontaktujte nás

Ak nás kontaktujete prostredníctvom formulára na webovej stránke alebo e-mailom, údaje, ktoré nám poskytnete, uchováme šesť mesiacov na účely spracovania otázky a v prípade ďalších otázok. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Cookies

Naša webová stránka používa takzvané súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa pomocou prehliadača ukladajú do vášho koncového zariadenia. Nespôsobujú žiadnu škodu. Súbory cookie používame na to, aby bola naša webová stránka používateľsky prívetivá. Niektoré súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve. Ak si to neželáte, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás informoval o nastavení súborov cookie a aby ste to povolili len v jednotlivých prípadoch. Ak deaktivujete súbory cookie, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

Webová analýza

Naša webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Na tento účel sa používajú súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky vašimi používateľmi. Takto získané informácie sa prenášajú na server poskytovateľa a tam sa ukladajú. Tomu môžete zabrániť nastavením prehliadača tak, aby sa súbory cookie neukladali. S poskytovateľom sme uzavreli príslušnú zmluvu o objednanom spracovaní údajov. Spracovanie údajov sa vykonáva na základe právnych ustanovení § 96 ods. 3 TKG, ako aj čl. 6 ods. 1 písm. a (súhlas) a/alebo f (oprávnený záujem) DSGVO. Naším záujmom v zmysle DSGVO (oprávnený záujem) je zlepšenie našej ponuky a našej webovej stránky. Údaje používateľa sa uchovávajú po dobu 14 mesiacov a potom sa automaticky vymažú.

Vaše práva

Vo všeobecnosti máte právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov, odvolanie a námietku. Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich údajov je v rozpore so zákonom o ochrane údajov alebo že vaše práva na ochranu údajov boli porušené iným spôsobom, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu. V Rakúsku je to úrad na ochranu údajov.

Môžete nás kontaktovať na týchto kontaktných údajoch:


WMT THERMOSYSTEME GMBH
LINZERSTRASSE 53
4531 KEMATEN AN DER KREMS

sk_SKSlovenčina