Ugrás a tartalomra

AGB

Általános Szerződési Feltételek: WMT Thermosysteme GmbH

Általános 
A WMT Thermosysteme GmbH (a továbbiakban "WMT") és a szerződéses partnerek közötti valamennyi szerződés kizárólag a szerződéses partnerrel közölt ÁSZF alapján jön létre.

A szóban megtárgyalt megállapodások minden esetben írásos megerősítést igényelnek. Minden terv, vázlat vagy költségbecslés, valamint egyéb anyag, mint például brosúrák, katalógusok, minták és hasonlók a WMT szellemi tulajdonát képezik, és a vonatkozó szerzői jogi rendelkezések és törvények védelme alatt állnak.

Bármilyen sokszorosítás vagy közzététel (beleértve a kivonatos másolást is) konzultáció nélkül tilos és jogi következményekkel jár. A szerződő fél vállalja továbbá, hogy az üzleti kapcsolat során szerzett ismereteket titokban tartja.

Árak

Az ajánlatok változhatnak.

Az árak nem tartalmazzák az összeszerelést, a szállítást és az adókat, amelyek a számlán kerülnek feltüntetésre.

A termelési költségek váratlan emelkedése esetén a WMT jogosult az árakat ennek megfelelően módosítani.

A kedvezményről egyedileg kell tárgyalni, és írásos megerősítést igényel.

Fizetési késedelem esetén a szerződő fél vállalja a felmerülő valamennyi emlékeztető és behajtási költség megfizetését, valamint a jogi tanácsadás költségeinek megtérítését. Ezen felül évente 10% összegű, a jegybanki alapkamatot meghaladó mértékű késedelmi kamatot kell felszámítani. A bizonyítottan magasabb kamatozású követeléseket ez nem érinti.

A termékek a WMT tulajdonában maradnak a teljes összeg kifizetéséig. A vételár teljes kifizetése előtti továbbértékesítéshez a kifejezett hozzájárulásunk szükséges, és a vételárkövetelés a szerződés megszegése esetén a WMT-re engedményezettnek tekintendő.

Lemondás

Lemondás esetén a szerződő partner vállalja az igazolt költségek megtérítését, de minden esetben 10% lemondási díj megfizetését. Ez nem érinti a WMT esetleges kártérítési igényeit.

Költségbecslés

A költségbecslések a legnagyobb gondossággal és szakértelemmel készülnek. Ha a költségbecslés elkészítéséhez nagy mennyiségű munka szükséges, a WMT jogosult a költségbecslésért ésszerű díjat felszámítani.

A megrendelés leadásakor a költségbecslésért fizetett díj jóváírásra kerül.

A költségbecslések elvileg nem kötik a WMT-t.

Elkerülhetetlen, 15%-ig terjedő áremelkedés esetén a WMT nem köteles a Szerződő Partnert külön értesíteni, és jogosult a többletköltségeket felszámítani.

Szállítások

Kifejezett ellenkező megállapodás hiányában a szerződéses partner viseli a szállítás költségeit és kockázatát.

A WMT által megadott valamennyi szállítási határidő legfeljebb tájékoztató jellegű. Következésképpen a kisebb túllépések a szerződő partner által elfogadottnak tekintendők. Amennyiben a késedelmes szállítás okai a WMT-n kívül esnek, a szerződő partnert nem csekély mértékű késedelem esetén tájékoztatni kell. A szállítási határidő megfelelően meghosszabbításra kerül.

A WMT-hez történő szállításhoz szállítmánybiztosítás megkötése szükséges.

Garancia

A WMT 2 évet (fogyasztók számára) vagy 1 évet biztosít minden termékre.

(vállalkozóknak) A garancia a szállítás napjától kezdődően a mellékelt használati utasításnak megfelelő, gazdaságos használatra vonatkozik.

A hiba meglétének bizonyítása a szerződő partnert terheli - a hibákat haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül be kell jelenteni.

Azokon az eseteken kívül, amelyekben a törvény alapján elállási jog áll fenn, fenntartjuk a jogot, hogy a jogos szavatossági igényt saját belátásunk szerint javítással, cserével vagy árleszállítással teljesítsük. Javított vagy kicserélt alkatrészek esetén a jótállási idő újrakezdődik, de minden esetben az eredeti jótállás lejárta után 6 hónappal jár le.

A garancia nem vonatkozik a következőkre:

- Természetes kopásnak kitett alkatrészek hibái

- A szerződéses partner vagy harmadik fél által a termék nem rendeltetésszerű használata vagy bármilyen módon történő befolyásolása által okozott hibák.

- Kémiai hatásokból eredő hibák

- A WMT által meghatározott teljesítményt meghaladó túlterhelésből eredő hibák

- Nem megfelelő összeszerelés, csatlakoztatás, túlfeszültség vagy nem megfelelő anyagok használata miatti hibák.

- Olyan termékek, amelyeknek a típustáblája sérült, megváltoztatták vagy eltávolították.

- Olyan termékek, amelyeken a szerződő partner vagy a WMT által nem engedélyezett harmadik fél javítási vagy csere munkálatokat végzett.

A termék összeszerelésére, használatára és javítására vonatkozó utasítások a termékhez mellékelt felhasználói tájékoztatóban találhatók. A katalógusokban, prospektusokban, reklámkiadványokban vagy hasonlókban található, a szerződésben nem szereplő információkból semmilyen szavatossági igény nem származik.

Károk

A kártérítési igényeket haladéktalanul, de legkésőbb a kárról való tudomásszerzéstől számított 3 éven (fogyasztók esetében) vagy 6 hónapon (vállalkozók esetében) belül kell érvényesíteni.

A kártérítésből kizárt a könnyű gondatlanságért való felelősség, a következményes károk, a tiszta vagyoni veszteségek, a közvetett károk és az elmaradt haszon megtérítése.    

Joghatóság helye és jogválasztás

Az általunk választott joghatósági hely a cégünk székhelye szerint illetékes, tényszerűen és helyileg illetékes bíróság. A fizetés és a szállítás teljesítési helye a WMT székhelye.

Az osztrák anyagi jogot kell alkalmazni. Az ENSZ adásvételi jogának alkalmazása kizárt. A szerződés nyelve a német.

hu_HUMagyar