Siirry sisältöön

AGB

Yleiset ehdot: WMT Thermosysteme GmbH

Yleistä 
Kaikki WMT Thermosysteme GmbH:n (jäljempänä "WMT") ja sopimuskumppaneiden väliset sopimukset tehdään ainoastaan sopimuskumppanille ilmoitettujen yleisten sopimusehtojen perusteella.

Suullisesti neuvotellut sopimukset edellyttävät aina kirjallista vahvistusta. Kaikki suunnitelmat, luonnokset tai kustannusarviot sekä muu materiaali, kuten esitteet, luettelot, näytteet ja vastaavat, ovat WMT:n henkistä omaisuutta, ja niitä suojaavat asiaa koskevat tekijänoikeussäännökset ja -lait.

Jäljentäminen tai luovuttaminen (mukaan lukien otteiden kopioiminen) ilman kuulemista on kielletty ja johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin. Lisäksi sopimuspuoli sitoutuu pitämään salassa liikesuhteessa saadun tiedon.

Hinnat

Kaikki tarjoukset voivat muuttua.

Kaikki hinnat eivät sisällä kokoonpanoa, kuljetusta ja veroja, jotka lisätään laskuun.

Jos tuotantokustannukset nousevat odottamattomasti, WMT:llä on oikeus mukauttaa hintoja vastaavasti.

Alennuksesta on neuvoteltava erikseen, ja se edellyttää kirjallista vahvistusta.

Maksun laiminlyönnin sattuessa sopimuspuoli sitoutuu maksamaan kaikki aiheutuneet muistutus- ja perintäkulut sekä korvaamaan oikeudellisen neuvonantajan kulut. Lisäksi viivästyskorkoa kertyy vuosittain 10% peruskorkoa korkeampaa viivästyskorkoa. Tämä ei vaikuta todistettuihin korkeamman koron saataviin.

Tuotteet ovat WMT:n omaisuutta, kunnes maksu on suoritettu kokonaisuudessaan. Jälleenmyynti ennen ostohinnan täyttä maksua edellyttää nimenomaista suostumustamme, ja ostohintasaatavan katsotaan siirtyvän WMT:lle, jos sitä rikotaan.

Peruutus

Peruutustapauksessa sopimuskumppani sitoutuu korvaamaan todistetut kulut, mutta joka tapauksessa maksamaan 10%:n peruutusmaksun. Tämä ei vaikuta WMT:n mahdollisiin vahingonkorvausvaatimuksiin.

Kustannusarvio

Kustannusarviot on laadittu erittäin huolellisesti ja asiantuntevasti. Jos kustannusarvion laatiminen vaatii paljon työtä, WMT:llä on oikeus periä kustannusarviosta kohtuullinen palkkio.

Kun tilaus tehdään, kustannusarviosta mahdollisesti maksettu maksu hyvitetään.

Kustannusarviot eivät periaatteessa sido WMT:tä.

Jos väistämätön hinnankorotus on enintään 15%, WMT:llä ei ole velvollisuutta ilmoittaa siitä erikseen sopimuskumppanille ja sillä on oikeus veloittaa lisäkustannukset.

Toimitukset

Ellei nimenomaisesti ole toisin sovittu, sopimuskumppani vastaa toimituskustannuksista ja -riskistä.

Kaikki WMT:n ilmoittamat toimitusajat ovat korkeintaan ohjeellisia. Näin ollen sopimuskumppanin katsotaan hyväksyvän vähäiset ylitykset. Jos toimituksen viivästymisen syyt eivät ole WMT:stä riippuvaisia, sopimuskumppanille ilmoitetaan, jos viivästykset eivät ole vähäisiä. Toimitusaikaa pidennetään asianmukaisesti.

WMT:hen suuntautuvissa toimituksissa edellytämme kuljetusvakuutuksen ottamista.

Takuu

WMT tarjoaa 2 vuotta (kuluttajille) tai 1 vuoden takuu kaikille tuotteille.

(yrittäjille) Takuu toimituspäivästä alkaen, kun laitetta käytetään asianmukaisesti ja taloudellisesti oheisten käyttöohjeiden mukaisesti.

Sopimuskumppanilla on todistustaakka vian olemassaolosta - vioista on ilmoitettava välittömästi, viimeistään 8 päivän kuluessa.

Lukuun ottamatta tapauksia, joissa laissa on säädetty oikeus takuun peruuttamiseen, pidätämme oikeuden täyttää perusteltu takuuvaatimus harkintamme mukaan parantamalla, vaihtamalla tai hinnanalennuksella. Parannettujen tai korvattujen osien osalta takuuaika alkaa uudelleen, mutta päättyy joka tapauksessa 6 kuukauden kuluttua alkuperäisen takuun päättymisestä.

Takuun ulkopuolelle jäävät:

- Luonnolliselle kulumiselle alttiiden osien viat.

- Viat, jotka johtuvat sopimuskumppanin tai kolmannen osapuolen epäasianmukaisesta käytöstä tai minkäänlaisesta vaikutuksesta tuotteeseen.

- Kemiallisten vaikutusten aiheuttamat viat

- Ylirasituksesta johtuvat viat, jotka ylittävät WMT:n määrittelemän suorituskyvyn.

- Vääränlaisesta kokoonpanosta, kytkennästä, ylijännitteestä tai sopimattomien materiaalien käytöstä johtuvat viat.

- Tuotteet, joiden tyyppikilpi on vaurioitunut, muutettu tai poistettu.

- Tuotteet, joihin sopimuskumppani tai WMT:n valtuuttamattomat kolmannet osapuolet ovat tehneet korjaus- tai vaihtotöitä.

Tuotteen kokoonpano-, käyttö- ja korjausohjeet löytyvät tuotteen mukana toimitetuista käyttäjätiedoista. Takuuvaatimukset eivät perustu luetteloissa, esitteissä, mainoksissa tai vastaavissa oleviin tietoihin, joita ei ole sisällytetty sopimukseen.

Vahingot

Vahingonkorvausvaatimukset on esitettävä välittömästi, joka tapauksessa kolmen vuoden (kuluttajat) tai kuuden kuukauden (yrittäjät) kuluessa siitä, kun vahinko on tullut tietoon.

Korvauksen ulkopuolelle jäävät lievästä huolimattomuudesta johtuva vastuu, korvaus välillisistä vahingoista, puhtaista taloudellisista menetyksistä, välillisistä vahingoista ja menetetyn voiton korvaamisesta.    

Oikeuspaikka ja lainvalinta

Valitsemamme oikeuspaikka on yhtiön rekisteröidyn kotipaikan asiallisesti ja paikallisesti toimivaltainen tuomioistuin. Maksun ja toimituksen suorituspaikka on WMT:n rekisteröity kotipaikka.

Sovelletaan Itävallan aineellista oikeutta. YK:n kauppalain soveltaminen on suljettu pois. Sopimuskieli on saksa.

fiSuomi